Dohľadové centrum a vzdialená správa

Všetky kiosky a zariadenia je možné pripojiť k pasívnemu a aktívnemu monitoringu, ktoré poskytujú sledovanie funkčnosti a umožňujú vzdialenú správu.