Múzeá, školy

Vyrábame tiež drevené kiosky do historických a špecifických interiérov, ktoré umožňujú prepojiť expozície s webovými prezentáciami.

Referencie múzeá, kultúra

 • Múzeum Múzeum Červený Kláštor
 • Stredoslovenské múzeum – Matejov dom, Banská Bystrica
 • Tekovské múzeum, Levice
 • Astronomický ústav, Tatranská Lomnica
 • Ministerstvo kultúry, Bratislava

Referencie školy a univerzity

 • Jesseniova lekárska fakulta v Martine
 • Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • Trnavská univerzita, Trnava
 • Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín
 • Univerzita P. J. Šafárika, Košice
 • UK Bratislava, pracovisko Banská Štiavnica
 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
 • Technická univerzita Zvolen
 • Obchodná akadémia Martin
 • Spoločná stredná škola, Banská Bystrica
 • Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava