Novinka

Nový produkt v ponuke - COVID pass reader

Nový produkt v ponuke - COVID pass reader

16.02.2022 10:10

COVID pass reader CPR21 je autonómne samoobslužné zariadenie na riešenie administratívnych úkonov spojených s kontrolou platnosti digitálnych certifikátov EÚ COVID vzhľadom ku konkrétnej osobe.


COVID pass reader CPR21 je úplne autonómne a bezobslužné zariadenie pre offline kontrolu platnosti digitálnych certifikátov EÚ COVID overujúce platný doklad vzhľadom k osobnému dokladu overovanej osoby.

Zariadenie je určené nielen pre všetkých organizátorov a poskytovateľov verejných služieb a eventov, ale aj pre firmy a zamestnávateľov, ktorí chcú jednoduchým a hlavne rýchlym a spoľahlivým spôsobom overiť, či konkrétna osoba / zamestnanec / dodávateľ má platné očkovanie alebo test o bezinfekčnosti.

Unikátne riešenie umožňuje stacionárnu alebo prenosnú - mobilnú inštaláciu, nevyžaduje žiadne online pripojenie na zdroj dát.

Viac informácií: Naše riešenia - Covid pass reader